Malimpregnering

Vi kan erbjuda en mycket effektiv malbehandling för mattor som är angripna av mal, behandlingen säkerställer att både
mal och larver dör. Samtidigt fungerar behandlingen som en permanent malimpregnering.
Vi tvättar in ett ämne i mattan och värmefixerar det så att det inte löses upp vid senare tvätt eller frigörs vid beröring och användning av mattan. Behandlingen säkrar mattan mot framtida malangrepp. Om du har problem med mal eller önskar vara säker på att dina mattor aldrig blir angripna, kan vi lösa ditt problem.
De två arter av mal som oftast skadar textilier i våra hem är klädmalen (Tineola bisselliella) och pälsmalen (Tinea pellionella). Klädmalen fanns inte i Danmark ursprungligen. Den härstammar från varmare klimat och först då kakelugnarna på allvar slog igenom i slutet av 1700-talet, kunde de trivas i våra bostäder. Pälsmalen är däremot en gammal art i Danmark och finns även på naturliga platser som exempelvis i fågelbon. 
 
En mal kan lägga mellan 100 och 150 ägg under sin livstid. Äggen är ganska små, vitaktiga och svåra att se,  eftersom de ofta läggs i vecken i materialet och mellan håren i mattor, pälsverk och liknande. När folk anser att de har sett malägg, är det nästan alltid larvernas exkrementer de har sett. Dessa är också avrundade och mycket lättare att få syn på. Maläggen ligger ganska löst och är mycket ömtåliga, så många av dem kommer att förstöras vid allmän rengöring, då sakerna piskas, borstas eller dammsugs. Beroende på temperaturen, kläcks äggen och larverna kommer ut efter 4-8 dagar. Om temperaturen ligger på omkring 0°C eller lägre, dör de under loppet av tre veckor utan att kläckas. Den kortaste tiden som larven kan bli fullvuxen på är 6-7 veckor, men det förutsätter att den har tillgång till näringsrik kost och att temperaturen ligger på cirka 25°C. I praktiken måste man räkna med något längre tid, på sommaren minst 8-10 veckor och på vintern i ouppvärmda rum, åtskilliga månader.

Både klädmalens och pälsmalens larver omger sig med klibbiga, tunna trådar som de spinner själva. Till det spunna höljet fäster sig avbitna partiklar från födan och djurets egna exkrementer. Det spunna höljet skyddar sannolikt larverna mot uttorkning.

Klädmalens hölje klibbar fast mot underlaget och larven kan krypa fram och tillbaka inne i höljet. När den har ätit allt som finns inom räckhåll, förlängs höljet. Pälsmalens larvs hölje är däremot ett löst rör, som den släpar med sig. Medan klädmalens larver stannar kvar och förpuppas i höljet där de är uppvuxna, vandrar pälsmalens larver ofta, när den är urvuxen, upp längs med väggarna och förpuppas i sprickor mellan vägg och tak, under lister och på liknande ställen. Konstaterar man angrepp av pälsmal, bör man därför även komma ihåg att bespruta sådana ställen.

Ett malangrepp avslöjas i många fall av att man ser den vuxna malen flyga runt i bostaden medan larverna däremot lever mera skyddat på mörka och ostörda platser, exempelvis i ullkläder och pälsverk som inte används så ofta, i möbelöverdrag och i ullmattor, under hyllor, skåp och soffor.

Det är larverna som orsakar skadorna, eftersom de vuxna malarna inte tar till sig näring. Dock bör man även bekämpa de vuxna malarna för att förhindra att de inte förökar sig. I mattor eller pälsverk biter larverna av håren vid roten och man upptäcker först skadan när stora tussar lossnar på grund av detta. I ullkläder gnager larverna också av trådarna, så att det blir hål, men ofta kan man även se larver, spunna höljen och exkrementer. Möbelöverdrag angrips oftast från insidan och det man kan se är att enskilda trådar i överdraget brister.

Klädmalen har anpassat sig efter att leva av hornämnen (keratin) som är huvudbeståndsdelen i ull, pälsar och fjädrar. De kräver emellertid även ett tillskott av de proteiner som återfinns i exempelvis fett-, blod-, svett- eller urinfläckar. Naturgarn, som inte är avfettat, är därför bättre föda för larverna än annat ullgarn, som inte innehåller alla de ämnen som larverna behöver. Tillskottet av annan näring än det rena hornämnet är så viktigt att väldigt små larver till skillnad från de större inte

kan fullfölja utvecklingen i helt rena ullkläder. Hungriga larver kan försöksvis gnaga av allt möjligt, så att man emellanåt kan uppleva att får malhål i bomull eller andra saker, som normalt inte angrips.

Kontakt os

Bilagor