Mattrengöring och mattvätt av avpassade mattor

Om mattan har börjat att gå upp i fransar eller kanter, bör mattan repareras. Om man inte gör detta, kommer mattan att långsamt ligga och nysta upp sig på golvet och mattans värde kommer att försvinna i takt med uppnystningen.

Reparation av uppnystade fransar och slitna veck på långsidorna är en allmän underhållsreparation som inte är så dyr att utföra, i synnerhet om reparationen genomförs innan skadorna är omfattande. Hål, slitskador och brännmärken kan repareras så att det inte kan ses. Om det finns ett hål i mattan, placeras nya vävtrådar i hålet och det knyts en ny väv med färger och kvalitet som passar in i mattans mönster. Denna typ av reparation är vid större skador tämligen dyr och den skadade mattan måste
vara värdefull för att reparationen ska vara försvarbar.

Vi ger alltid ett icke-bindande kostnadsförslag, oavsett reparationens omfattning. Om problemet är att mattan ”bucklar sig” eller ”korvar sig” kan även detta lösas. Vi kan sträcka ut/jämna till mattan så att den ligger platt mot golvet. En matta som är skrynklig eller bucklig slits ojämnt, eftersom slitaget är mycket kraftigare på toppen av bucklorna än på resten av mattan. Utöver att mattan inte ser snygg ut och att det inte är praktiskt att den är bucklig eller skrynklig, så skadas den även långsamt men säkert

Kontakta oss

Bilagor