Södra Skåne | Öppen mån-tors 9-17 | 040-162700

Malimpregnering

Malimpregnering

Vi kan erbjuda en mycket effektiv malbehandling av mattor som angripits av mal. Behandlingen säkerställer att både mal och larver dör.

 

Behandlingen fungerar som en permanent malimpregnering.

Vi tvättar in ett ämne i mattan och värmefixerar det så att det inte bliver upplöst vid senare tvätt eller frigörs visd beröring eller användning av mattan.

Behandlingen säkrar mattan mot framtida malangrepp. Om du har problem med mal eller önskar vara säker på att dina mattor aldrig angripna, kan vi lösa ditt problem.

Kort om mal

De tå arter av mal som oftast skadar textilier i våra hem är klädmalen (Tineola Bisseliella) och pälsmalen (Tina Pellionella). Klädmalen fanns ursprungligen inte i Sverige. Den härstammar från varmare klimat och först då kakelugnarna slog igenom i slutet av 1700-talet, kunde de trivas i våra bostäder. Pälsmalen är däremot en gammal art i Sverige som även finns i naturen som exempelvis i fågelbon.

En mal kan lägga 100-150 ägg i sin livstid. Äggen är ganska små, vitaktiga och svåra att se eftersom de oftast läggs i vecken i materialet och mellan håren i mattor, pälsverk och liknande. Maläggen ligger ganska löst och är myckey ömtåliga, så många av dem kommer att förstöras vid vanlig rengöring då textilierna piskas, borstas eller dammsugs.

Både klädmalens och pälsmalens larver omger sig med klibbiga tunna trådar som de själv spinner. Pälsmalen slarvs hölje är däremot ett löst rör som den släpar med sig. Medan klädmalens larver stannar kvar och förpuppas i höljet där der är uppvuxna, vandrar pälsmalens larver ofta upp längs längs väggarna och förpuppas i sprickor mellan vägg och tak, under lister och liknande.Konstaterar man angrepp av pälsmal bör man därför även komma ihåg att bespruta sådana ställen.

Ett malangrepp upptäcks i många fall för att man ser den vuxna malen flyga runt i bostaden, medan larverna lever mer skyddat på mörka och ostörda platser, exempelvis i yllekläder och pälsverk som inte används så ofta, i möbelklädsel och i ullmattor, under hyllor, skåp och soffor.

Det är larverna som orsakar skadorna, eftersom de vuxna malarna intet tar till sig någon föda.Man bör dock även bekämpa de vuxna malarna för att hindra att de förökar sig.

I mattor eller pälsverk biter larverna av håren/trådarna vid roten och man upptäcker först skadan när stora tussar lossnar.

I yllekläder gnager larverna också av trådarna så att det bliver hål, men ofta kan man också se larver, spunna höljen och exkrementer.

Möbelklädslar angrips oftast från insidan och det kan man se äratt enskilda trådar i klädseln brister.

Klädmalen har anpassat sig till att leva av hornämnen som är huvudbeståndsdelen i ull, pälsar och fjädrar. De behöver emellertid också ett tillskott av de proteiner som finns i exempelvis fett-, blod-, svett- eller urinfläckar.Naturgarn som inte är avfettat är därför bättre föda för larverna än annat ullgarn, som inte inehåller de ämnen som larverna behöver. Tillskott av annan näring än rena hornämnen är så viktigt att väldigt många små larver, till skillnad från de större, inte kan utvecklas i helt rena yllekläder. Hungriga larver ger sig ibland på allt möjligt, så att man kan uppleva att få hål i bomull eller andra textilier som normalt inte angrips.