Södra Skåne | Öppen mån-tors 9-17 | 040-162700

Handelsvillkor

GENERELLT

Vid beställning av tjänster och användning av rengörings- och tvättjänster hos MATT-TVÄTTEN AF 2004 AB (nedan kallat Renseri), godkänner köparen (nedan kallad Kunden) dessa affärsvillkor. Godkännande sker vid beställning. Kunden är ansvarig för att alltid hålla sig uppdaterad om gällande affärsvillkor.

BETALNING AV TJÄNSTER

Betalningsmetoden på Renseri väljs av kunden. Kunden kommer att få en faktura via e-post senast en vecka efter leverans. Om kunden själv hämtar sina varor, har kunden möjlighet att betala vid avhämtning med betalkort. Annars kommer Kunden att få en faktura via e-post senast en vecka efter avhämtning.

ÅNGERRÄTT

Kunden kan när som helst ångra sin beställning, förutsatt att ångradningen sker telefoniskt till Renseriets kundtjänst senast dagen före varornas hämtningstid.

REKLAMATION

Reklamation av fel och brister som bör upptäckas vid vanlig undersökning av föremålen vid mottagandet ska meddelas Renseri inom 14 dagar från det att kunden får tillbaka sina föremål från behandling hos Renseri.

Vid reklamation ombeds Kunden att kontakta Renseriets kundtjänst, varpå Renseriet kommer att ta ställning till reklamationen. Som huvudregel tar Renseriet tillbaka Kundens föremål för granskning för att se hur reklamationen kan åtgärdas. Detta sker utan extra kostnad.

Om Kunden reklamerar över resultatet av till exempel matttvätt, förbehåller sig Renseriets rätten att ersätta och leverera en matta av liknande typ och kvalitet till Kunden om en extra tvätt eller liknande behandling inte räcker för att åtgärda bristen.

Ersättning i samband med reklamation är en absolut sista utväg, och vi kommer att försöka hitta en lösning så långt det är möjligt innan ersättning via försäkring används.

FÖRSÄKRINGSGARANTI

Att ta ansvar för kunders egendom är åtagande. Renseri är medvetna om värdet av de saker de hanterar – även det värde som inte kan mätas och räknas i kronor och ören. Renseri har en försäkring hos Alm. Brand, som täcker alla arbetsinsatser.

Försäkringsgarantin täcker inte om:

 • Behandlingsanvisningen på föremålen är felaktig och Renseri inte kunde ha förutsett detta.
 • Kunden önskar en viss behandling trots att Renseri förbehåller sig rätten att skada det inskickade.
 • Det Kunden lämnar in för rengöring eller tvätt inte kan bli rent med den behandlingen det tål.
 • Om mattan är skör eller har fläckiga sköra områden vid inskickning, som Kunden först upptäcker efter behandlingen.
 • Matten har malangrepp, och detta blir tydligare som ett resultat av behandlingen.
 • Matten har slitage, till exempel slitna eller sköra fransar eller slitna kanter på långsidorna, och detta blir tydligare som ett resultat av behandlingen.
 • Det finns färgutsläpp i mattan vid inskickning, och detta blir tydligare som ett resultat av behandlingen.
 • Fuskknutar blir synliga på grund av att mattan har tvättats ren.
 • Mattan krymper under tvätt. Om mattan krymper är det normalt 1-5%. Vissa enskilda mattor samt sisalmattor kan dock krympa mer av okända skäl.
 • Viskosmattor, bambusilketäcken eller liknande glansiga mattyper ändrar lite karaktär efter tvätt (tappar glans och verkar mindre mjuka).
 • Läderdetaljer, till exempel läderknappar eller läderremmar, blir styva eller i värsta fall går sönder på grund av möbeltvätt.
 • Kundens båtkapell är mörka i sömmarna, och detta blir tydligt som ett resultat av behandlingen.
 • Kundens båtkapell drar ihop sig / krymper vid tvätt.
 • Fönstren på Kundens tält eller båtkapell är nedbrutna av solens UV-strålar (visar sig genom att rutorna blir rökfärgade och styva) och detta upptäcks först efter att vi har utfört behandlingen.
 • Kundens tält eller husvagn är delvis nedbrutet eller nedbrutet av solens UV-strålar, och detta blir tydligt som ett resultat av behandlingen (t.ex. om sömmarna glider eller går sönder).

 

 

ERSÄTTNING

Oavsett hur noggranna Renseri är kan fel tyvärr inte undvikas. Renseriets fastställande av ersättningen för skadade eller förstörda föremål görs utifrån fyra kriterier:

Föremålets ålder vid skada

Föremålets förväntade livslängd

Föremålets skick och beskaffenhet vid skadan

Föremålets nypris

Ersättningen kommer i huvudsak att förmedlas genom vår försäkring Alm. Brand.

ERSÄTTNING FÖR FÖRSVUNNA FÖREMÅL

Renseri följer de riktlinjer som anges av Danska Renseri Förbundet. Skulle vi hamna i en situation där Kundens föremål har försvunnit eller på annat sätt inte går att hitta, förbehåller sig Renseri rätten att ha 3 veckor på sig att återfinna det försvunna föremålet.

Om föremålet ännu inte har hittats efter 3 veckor kommer en process om ersättning för det försvunna föremålet att påbörjas. Renseriets fastställande av ersättning för

STÖL

Vid stöld/brand/vattenskada på Renseriet, ersätts effekterna av kundernas egna hemförsäkringar enligt gällande regler från försäkringsbolagen. Vid stöld från Renseriets fordon täcker leverantörernas försäkringsbolag.

 

KUNDSERVICE

Vid fel, brister eller eventuellt uteblivna leveranser, vänligen kontakta:

www.matt-tvatten.se

Södra Fiskehamnen

216 12 Limhamn

c/o Sydsegel

040 – 16 27 00

E-post: [email protected]

FÖRBEHÅLL FÖR ÄNDRINGAR

Renseriet förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera de regler och villkor som gäller för denna webbplats. Det är därför viktigt att Kunden kontinuerligt håller sig informerad om eventuella ändringar.

Det är kundens eget ansvar att hålla sig uppdaterad om Renseriets villkor och bestämmelser.

LEVERANS

Leverans anses ha skett när effekterna har levererats till den adress som Kunden angivit, och Kunden har mottagit sina effekter. Om Kunden väljer att effekterna ska lämnas (t.ex. vid dörren), har Kunden själv ansvaret för effekterna så snart chauffören har lämnat dem vid Kundens adress.

Om Kunden inte är närvarande vid mottagandet av en leverans och det inte finns något avtal om att effekterna får lämnas, kommer leveransförsöket att göras igen efter överenskommelse med Kunden.

Ansträngningar görs för att effekterna ska levereras på den överenskomna dagen och tiden. Om inget annat anges är den förväntade leveranstiden 1 vecka. Renseriet förbehåller sig dock rätten att ändra hämt- och/eller leveranstiderna. Detta kan bli aktuellt om effekterna behöver en oväntad efterbehandling, om personal på Renseriet blir sjuka eller vid eventuella helgdagar.

Det är alltid Kundens ansvar att vara närvarande på sin adress under det överenskomna tidsintervallet om leveransen ska ske personligen till Kunden. Dessutom är det Kundens ansvar att ange namn på porttelefonen om Kundens eget namn inte anges.

AVTAL OCH ORDERBEKRÄFTELSE

Vid skapandet av Pick-Up (hämtning + leverans till Kunden) får Kunden en bekräftelse via e-post. Bekräftelsen motsvarar innehållet i den dokumentation som Renseriet sparar som bevis på det ingångna avtalet. Alla avtal och överenskommelser ingås på danska eller engelska och omfattas av dansk lag.

FRISKRIVNING

Renseriet kommer att sträva efter att leverera enligt överenskommelse. Renseriet kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för förlorad vinst, driftsförlust eller andra indirekta förluster.

MATT-TVÄTTEN AF 2004 AB

KONTAKTINFO

Södra Fiskehamnen
216 12 Limhamn
c/o Sydsegel

 

ÖPPET

Vi hämtar och levererar i södra Skåne. Ring 040-162700 mån till tors 9-17 för att beställa eller andra frågor. Eller fyll i vårt kontaktformulär.

Lämna du själv in på vår adress i Limhamn uppmanar vi dig att ringa 0737 00 55 57 för att boka tid innan du kommer. Öppen mån till fre 9-17 (12-13 lunch).